Wat bij een blessure?

Jammer genoeg zijn blessures en ongevallen ook een onderdeel van het voetbal. Wij hopen dat je deze pagina zo weinig mogelijk nodig hebt maar mocht je toch een blessure oplopen, dan kan je hieronder vinden wat je moet doen. Daarnaast vind je hier ook een kort woordje over de medische werking.

Medische werking

Klik hier voor het organigram van de medische begeleiding van SK Roeselare-Daisel Jeugd. Zie ook de rubriek 'Medisch' bij 'Praktische informatie'.

  • Clubdokter – Dr. Goderis Wim: Voor een diagnosestelling van blessures is er een samenwerkingsovereenkomst met Dr. Goderis Wim. Heb je een blessure opgelopen kan u bij hem terecht hiervoor.

  • Clubkine – Kine Schiervelde: Voor de revalidatie van blessures en acute diagnosestelling na het oplopen van een acuut letsel op training kan u bij Kine Schiervelde terecht, een gespecialiseerde praktijk voor spier-, pees- en gewrichtsletsels. Deze praktijk is gelegen vlakbij het trainingscomplex.

1 Wat doe je in geval van een blessure?

- Heb je al meerdere dagen/weken klachten?

Neem contact op met de clubdokter.
Deze zal een diagnosestelling doen en een gericht herstelplan opmaken. 

- Heb je zopas op training een blessure opgelopen?

Neem contact op met de clubkine. 
Tijdens de trainingsuren staan deze standby voor de spelers in hun praktijk.
Deze zal een eerste check-up doen van de blessure en u de eerste hulp toedienen of indien nodig u verder doorverwijzen.

Tijdens de thuiswedstrijden op zaterdag van de bovenbouw is er steeds een kine aanwezig op het jeugdcomplex voor het geval er blessures opgelopen worden.

2 Wat na je blessure?

Ben je in revalidatie bij de clubkine, dan zal deze in samenspraak met de clubdokter beslissen wanneer een speler opnieuw mag hervatten.

Hierbij wordt er via een gericht ‘Return to Sport’-schema gewerkt naar sporthervatting, dit in samenspraak met de trainer.

3. Administratievie documenten bij een blessure.

A) Ongevallendossier bij KBVB

Bij een blessure moet ook een verzekeringsdossier opgemaakt worden voor de KBVB. Hieronder vind je het stappenplan daarvoor.

Contactpersoon verzekering

Campus Daisel:                            
Rik Verfaillie                                
secretariaat@skrd.be                

Campus Roeselare:
Rik Joye
Heropbouwstraat 151
8800 ROESELARE
0473 89 95 32

Nodige documenten (hier downloaden of vragen in kantoor tvjo's)
1) medisch getuigschrift (in te vullen door de dokter)
2) formulier aangifte van ongeval (niet zelf invullen, alleen onderaan rechts handtekening plaatsen!!!)
3) inlichtingenformulier ongeval (zelf zo nauwkeurig mogelijk invullen)

Eenmaal je de drie nodige formulieren hebt, volg je de volgende procedure:

1. Je laat de behandelende geneesheer het medisch getuigschrift nauwkeurig invullen.
2. Je vult zelf het inlichtingenformulier ongeval zo nauwkeurig mogelijk in.
3. De jeugdspeler (vanaf 13 jaar) of zijn ouders (indien minder dan 13 jaar) ondertekent onderaan rechts het formulier ‘aangifte van ongeval‘. Je vult dat formulier niet zelf in, je kleeft alleen een briefje van de ziekteverzekering in het voorziene vakje.
4. Je bezorgt het originele ‘medisch getuigschrift’ (geen kopie of scan!), het ‘inlichtingenformulier ongeval’ en het formulier ‘aangifte van ongeval‘ (ondertekend en met kleefbriefje van de ziekteverzekering) zo vlug mogelijk aan Rik Verfaillie (campus Daisel) of Rik Joye (campus Roeselare).
5. Rik Verfaillie (Daisel) of Rik Joye (Roeselare) maakt het dossier op, waarna gerechtigd correspondent Rik Verfaillie het naar de KBVB stuurt.
6. Je ontvangt een ‘getuigschrift van herneming voetbal‘ (gekleurd blad, kleur varieert van seizoen tot seizoen) en betaalt en spaart ondertussen alle rekeningen en briefjes van gemaakte onkosten (ziekenhuis, doker, kine ...).
7. Bij het einde van de blessure laat je de behandelende geneesheer het ‘getuigschrift van herneming voetbal’ invullen. Vanaf dan mag je weer spelen, ook al is dat briefje dan nog niet in Brussel.
8. Je gaat naar het ziekenfonds voor de mogelijke terugbetalingen en vraagt daar een ‘attest van tussenkomst’.
9. Je bezorgt het ‘getuigschrift van herneming voetbal’, ‘het attest van tussenkomst’ en eventuele andere rekeningen aan Rik Verfaillie (campus Daisel) of Rik Joye (campus Roeselare). SK Roeselare-Daisel stuurt dan alles naar Brussel.
10. De tussenkomst van de verzekering (- 11,40 euro vrijstelling in seizoen 2020-2021, bedrag wordt elk jaar geïndexeerd) wordt door SK Roeselare-Daisel op je rekening gestort. Voor alle vragen hierover, contacteer gerechtigd correspondent Rik Verfaillie.
   

Meer uitleg over de verzekering van de KBVB: zie het bondsreglement via de volgende link (= bondsreglement vanaf 1 juli 2020, ga naar bijlage 1: verzekering).

Sponsors